RSS
Video

Thăm cơ sở chế tạo vệ tinh viễn thám thứ 2 của Việt Nam

23 Jun

Advertisements
 
Comments Off on Thăm cơ sở chế tạo vệ tinh viễn thám thứ 2 của Việt Nam

Posted by on 23.06.2014 in Optical Remote Sensing, Tin Tức

 

Bình luận đã được đóng.