RSS

Author Archives: nguyenducthuan

Video

How to Download HIGH RESOLUTION Google Map + Earth Images

 
Phản hồi đã bị khóa

Posted by on 30.08.2014 in Envi, GIS, Remote Sensing

 

65 năm Quản lý Đất đai Việt Nam – Những chặng đường phát triển

 
Phản hồi đã bị khóa

Posted by on 18.08.2014 in Tin Tức

 

Chương trình 7 ngày công nghệ – Không gian IT trên VTV2 _ Ứng dụng GIS trong quản lý đô thị

 
Phản hồi đã bị khóa

Posted by on 06.08.2014 in GIS

 

LPS devient IMAGINE Photogrammetry 2014

 
Phản hồi đã bị khóa

Posted by on 10.07.2014 in ErDAS, Photogrammetry

 
Video

Công nghệ & Đời sống – Vnredsat 1 vệ tinh giám sát tài nguyên thiên nhiên đầu tiên của Việt Nam

 
Phản hồi đã bị khóa

Posted by on 24.06.2014 in Remote Sensing

 
Video

Trạm thu ảnh viễn thám phục vụ phát triển KT XH và an ninh Quốc phòng

 
Phản hồi đã bị khóa

Posted by on 24.06.2014 in Remote Sensing

 
Video

Thăm cơ sở chế tạo vệ tinh viễn thám thứ 2 của Việt Nam

 
Phản hồi đã bị khóa

Posted by on 23.06.2014 in Remote Sensing

 
Video

Bản tin vệ tinh viễn thám VNREDSat1 của Việt Nam

 
Phản hồi đã bị khóa

Posted by on 23.06.2014 in Remote Sensing

 
Video

Vệ tinh viễn thám Việt Nam

 
Phản hồi đã bị khóa

Posted by on 23.06.2014 in Remote Sensing

 
Video

LAS Dataset Training and the LAS Dataset Toolbar

 
Phản hồi đã bị khóa

Posted by on 17.06.2014 in ArcGIS, LiDAR

 
Video

Importing LiDAR data into a Terrain using ArcGIS 10

 
Phản hồi đã bị khóa

Posted by on 17.06.2014 in ArcGIS, LiDAR

 

Meet the LiDAR Viewer

 
Phản hồi đã bị khóa

Posted by on 06.06.2014 in LiDAR

 

Bản tin tình hình hoạt động của vệ tinh VNREDSat-1 từ 04/04/2014 đến 04/05/2014

bantinso1

so1

Nguồn: Trung tâm Điều khiển và Khai thác Vệ tinh nhỏ, Viện Công nghệ Vũ trụ
Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam

 
Phản hồi đã bị khóa

Posted by on 06.06.2014 in Remote Sensing

 
Video

What is LiDAR?

 
Phản hồi đã bị khóa

Posted by on 06.06.2014 in LiDAR

 

Phơi nắng Hải Dương

WP_20140527_008

WP_20140528_003

WP_20140526_002

 
Phản hồi đã bị khóa

Posted by on 28.05.2014 in Tin Tức