RSS

Author Archives: nguyenducthuan

LPS devient IMAGINE Photogrammetry 2014

 
Phản hồi đã bị khóa

Posted by on 10.07.2014 in ErDAS, Photogrammetry

 
Video

Công nghệ & Đời sống – Vnredsat 1 vệ tinh giám sát tài nguyên thiên nhiên đầu tiên của Việt Nam

 
Phản hồi đã bị khóa

Posted by on 24.06.2014 in Remote Sensing

 
Video

Trạm thu ảnh viễn thám phục vụ phát triển KT XH và an ninh Quốc phòng

 
Phản hồi đã bị khóa

Posted by on 24.06.2014 in Remote Sensing

 
Video

Thăm cơ sở chế tạo vệ tinh viễn thám thứ 2 của Việt Nam

 
Phản hồi đã bị khóa

Posted by on 23.06.2014 in Remote Sensing

 
Video

Bản tin vệ tinh viễn thám VNREDSat1 của Việt Nam

 
Phản hồi đã bị khóa

Posted by on 23.06.2014 in Remote Sensing

 
Video

Vệ tinh viễn thám Việt Nam

 
Phản hồi đã bị khóa

Posted by on 23.06.2014 in Remote Sensing

 
Video

LAS Dataset Training and the LAS Dataset Toolbar

 
Phản hồi đã bị khóa

Posted by on 17.06.2014 in ArcGIS, LiDAR

 
Video

Importing LiDAR data into a Terrain using ArcGIS 10

 
Phản hồi đã bị khóa

Posted by on 17.06.2014 in ArcGIS, LiDAR

 

Meet the LiDAR Viewer

 
Phản hồi đã bị khóa

Posted by on 06.06.2014 in LiDAR

 

Bản tin tình hình hoạt động của vệ tinh VNREDSat-1 từ 04/04/2014 đến 04/05/2014

bantinso1

so1

Nguồn: Trung tâm Điều khiển và Khai thác Vệ tinh nhỏ, Viện Công nghệ Vũ trụ
Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam

 
Phản hồi đã bị khóa

Posted by on 06.06.2014 in Remote Sensing

 
Video

What is LiDAR?

 
Phản hồi đã bị khóa

Posted by on 06.06.2014 in LiDAR

 

Phơi nắng Hải Dương

WP_20140527_008

WP_20140528_003

WP_20140526_002

 
Phản hồi đã bị khóa

Posted by on 28.05.2014 in Tin Tức

 

France To Make Older Spot Images Available to Researchers for Free

Updated Jan. 23 at 7:42 a.m. EDT

PARIS — The French government has agreed to open its Spot optical Earth observation data archive and distribute, free of charge to noncommercial users, Spot satellite data that are at least five years old.

The Jan. 23 announcement by the French space agency, CNES, followed a French government commitment made Jan. 17 during a meeting in Geneva of the 80 governments that comprise the Group on Earth Observations (GEO). Read the rest of this entry »

 
Phản hồi đã bị khóa

Posted by on 16.05.2014 in Remote Sensing

 

Một số thông tin về ALOS-PALSAR

Tư liệu PALSAR thu được từ vệ tinh ALOS của Nhật Bản là một loại tư liệu ảnh siêu cao tần nên các tín hiệu thu được không bị ảnh hưởng của mây và thời tiết, đồng thời có thể quan trắc trái đất cả ngày lẫn đêm. Tư liệu có độ phân giải từ 5 đến 100m. Đây là loại tư liệu hiện đang được sử dụng nhiều vào lĩnh vực nghiên cứu tài nguyên môi trường, khí quyển, địa chất, khoáng sản, và những nghiên cứu dự báo các thiên tai như lũ lụt, động đất, trượt lở đất, tràn dầu v.v…

ALOS(Advanced Land Observing Satellite) gồm 3 thiết bị viễn thám (RS instruments) Read the rest of this entry »

 
Phản hồi đã bị khóa

Posted by on 16.05.2014 in Remote Sensing

 

CityEngine

 
Phản hồi đã bị khóa

Posted by on 15.05.2014 in GIS